Inloggen

 Hertog Logo Flat

  • 1

Presentatie Materiaalplan maandag 31-10

Maandag 31 oktober zal er van 20:00- 21:00 door de materiaal advies commissie, tesamen met de commissaris materiaal een toelichting worden gegeven op het herziene materiaalplan. Dit plan wordt zoals gebruikelijk elke 2 jaar herzien op basis van de markt (prijzen), ledenbestand (krimp-groei) en overige wensen c.q. ontwikkelingen.

Het plan wordt op de ALV van 28 november aan de leden voorgelegd, maar deze maandag is er alvast gelegenheid om de onderbouwing van de voorstellen uitgelegd te krijgen en worden vragen van de leden beantwoord.

Het voorlopige plan is hier terug te vinden.