HOE GAAN WE OM MET
ONS KOSTBARE MATERIAAL?

Met de hier onderstaande foto's laten wij zien hoe je
WEL of NIET met het materiaal dient om te gaan.
 

Goed riemen dragen
1.
Het dragen
  van de riemen.

Fout riemen dragen


VOORKEUR


FOUT


Goed riemen dragen
Draag de  riemen met het blad vooruit. Bij voorkeur 1 riem per hand

Fout riemen dragen


VOORKEUR

ACCEPTABEL

Goed bankje dragen
2.
Hoe behandel
 je het bankje?Fout bankje dragen


GOED
 
GOED

Goed
Niet op de wieltjes! Niet op de wieltjes


GOED

FOUT


 
3.
De boot naar buiten brengen

Let op de riggers
FOUT

Let op de riggers en de punten!
en op het kontje
FOUT


Zo is het goed
Alleen tillen aan de boorden,
niet aan de riggers!
Niet tillen aan de riggers!


GOED

FOUT


Goed tillen
4.
Hoe tillen we de boot in het water? 

Eén hand aan het spant en één hand op het boord
Fout tillen


GOED

FOUT

De boot gaat horizontaal te waterGOED

FOUT
Let extra op het roer of de vin . Niet het vlot raken!
Let op skeg en/of roertje!!


Goed = voeten op de rand

Let ook op de voeten tegen de huid.
Geen schoenpunten in de huid!


GOED

FOUT


Goed
5. Behandeling van de riemen

Houten riemen:
Bolle kant boven

Fout

GOED

FOUT


Goed


Kunststof riemen:
Holle kant boven
Fout


GOED
FOUT
PAS OP
je ploeg-
genoten!

Pas op!


GOED
FOUTLet op waar je de riemen  neerlegt.


GOED
FOUT

Goed beetpakken
 6.
Tillen
 
Na het roeien tillen we de boot  er weer uit:
één hand aan de spant en één hand op de boord.
Fout beetpakken


GOED
FOUT

Goed tillen


Til goed: door je knieen en denk aan je rug.
Fout tillen = rugpijn


GOED
FOUT

Goed zo


Let bij het omhoog lopen goed op de boeg en de punt
Let op de PUNT!


GOED
FOUT

Goed tillen


Het tillen van een skiff
1 persoon in het midden en eventueel  een persoon de punt
Fout tillen


GOED
FOUT

De boegbal op de grond
7.
Hoe leg je de boot op de bokjes?
Fout, niet op het dekje


GOED
FOUT

Goed: in het midden
Een skiff ligt met het boegballetje op de grond en het bokje staat onder de spant bij de riggers.
Fout: niet op de waterkering


GOED
FOUT

Goed = bij een spantje
Zorg dat de  boot niet op een rigger steunt.
Fout = op een rigger


GOED
FOUT

Goed: netjes opgeruimd
8.
Na gebruik de bokjes netjes opruimen.
Fout: niet netjes opgeruimd


GOED
FOUT


(C) Roeivereniging De Hertog 2004
Enige overeenkomst met bestaande personen berust op louter toeval. 

Opmerkingen of vragen over materiaalgebruik? Vraag het aan de commissaris materiaal.