Inloggen

 

 

 

 

 Hertog Logo Flat

 

Omgaan met materiaal

Correct omgaan met materiaal (kennen voor T-examen)

In deze Handleiding: Hoe gaan we om met materiaal laten we met heel veel plaatjes zien hoe je op correcte wijze omgaat met het materiaal, dus riemen dragen, bankjes klaarleggen en boten tillen.

Aandachtspunten:

  • Een aantal boten is voorzien van losse bankjes, de bankjes alleen met de wieltjes naar boven op het vlot leggen.
  • Til de boot nooit op aan de riggers en laat hem bij het in- en uitstappen niet met de riggers aan het vlot hangen. Hierdoor worden de spanten en de huid verkeerd belast.
  • Bij vleugelriggers mag de boot wel aan de rigger in en uit het water getild worden. Hou dan het riggerdeelvast wat in de boot (tussen de boordranden) zit.
  • De huid is erg dun, niet meer dan enkele millimeters. Vooral bij de stuurplaats is het risico groot dat iemand er doorheen stapt. Bij het in- en uittillen van een boot mogen de tenen van de roeiers niet ver over de rand van het vlot steken. Zo kan een scheur in de huid worden gedrukt.
  • Ga niet op de slidings staan.


Commando voering (kennen voor T-examen)
Hier kun je de Handleiding Commando's downloaden, waarin beschreven staat op welke wijze boten in- en uit de loods gaan en te water worden gelaten. 

Hoe draag je een reddings vest op veilige wijze (kennen voor T-examen)
In deze Powerpoint Presentatie staat beschreven hoe en wanneer je een reddingsvest draagt en wanneer dat verplicht is. Zie voor uitgebreide info onder Roeien / Veiligheid / Reddings- en zwemvesten.

Zie het tabblad onderaan de pagina over afriggeren en opriggeren, bijv. voor wedstrijden (kennen voor T-examen).

Afstellen van boten

Afstellen van boten gebeurd door de Matcie en de Afstellers. twfijfel je over de asftelling maak een materiaalmelding

pdf small Hier staat het document van de ARC coachcursus over afstellen van roeiboten

De Botenwagen, de Coachboot en de Rowperfect hebben een eigen pagina onder Materiaal