Inloggen

 Hertog Logo Flat

Roeien bij De Hertog

Algemene informatie over roeien kan je lezen op wikipedia en www.roeien.nl. Alles wat belangrijk is voor roeien in Nederland kan je vinden op de site van de Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB) en actualiteiten en achtergronden vind je op NLRoei. Of abonneer je op het blad ROEI! (zie www.roei.nu) voor maar 31 euro per jaar.

 DSC3109 borderMeer informatie over de roeibond vind je hier

Commissaris roeien
Bestuurslid. Creëert de voorwaarden voor alle roeiactiviteiten door eigen leden, de opvang van nieuwe leden en de deelname aan wedstrijden door leden. Faciliteert een goed werkklimaat voor de commissies en coördinatoren in de portefeuille 'roeien'.

De commissies en coördinatoren in de portefeuille roeien dragen er gezamenlijk zorg voor dat nieuwe leden kennis maken met roeien, lid worden, goed opgeleid worden en examens kunnen doen, dat ook zij-instromers en leden die tussen wal en schip raken weer een plekje krijgen, dat we indoor kunnen doen en wedstrijden en marathons kunnen roeien en dat de boten-verdeling op een prettige manier geregeld is.

Introductiecommissie

Organiseert en begeleidt de instroom van nieuwe (onervaren) roeiers binnen de vereniging. Wij maken onderscheid in de Introductiecommissie voor de avond-weekendroeiers en de Introductiecommissie Midweek voor de roeiers die overdag roeien.

Examencommissie

Beoordeelt de vaardigheid waarmee iemand kan roeien of sturen door het afnemen van examens op het gebied van roeien, sturen en theorie. De examencommissie is onafhankelijk in haar oordeel.

 

Coachcommissie

Coördineert het opleidingsbeleid en verzorgt de Basis Instructie Cursus (BIC). De coachcommissie neemt initiatieven om de kwaliteit van de roei-instructie te verhogen. De huidige focus ligt op stimulatie van deelname van onze leden aan KNRB RI-2 opleiding zodat de komende jaren gewerkt wordt aan een goede opleiding van onze coaches gebaseerd op KNRB standaarden. De coachcommissie zorgt waar nodig ook voor matching van coaches en ploegen die een coach nodig hebben.

Stuurinstructiecommissie (STIC)

Verzorgt de opleiding voor Sturen A, Sturen B, de instructie 'Sturen in de 8+' en bewaakt de kwaliteit van de stuuropleidingen en stuurinstructie in algemene zin.

Jeugdcommissie

Verzorgt de instructie en begeleiding van de jeugdroeiers en de instroom van nieuwe jeugdleden.

Head 2Wedstrijdcommissaris
Verzorgt de organisatie rondom roeiwedstrijden, de wedstrijdploegen en zorgt voor de inschrijvingen. Is tevens aanspreekpunt voor botentoewijzing bij wedstrijden.

Transfercoördinator

Probeert vraag en aanbod van ploegen en roeiers met elkaar te matchen. Begeleidt de instroom van nieuwe leden met roei-ervaring.

Coördinator Voorafschrijving
Verzorgt twee maal per jaar de Voorafschrijvingsmarkt en daaruit voortvloeiende administratie.

Coördinator aangepast roeien
Is aanspreekpunt voor leden met een beperking en potentiële leden met een beperking.

Coördinator Midweek roeien

Is aanspreekpunt voor de roeiactiviteiten van leden die overdag op werkdagen roeien, draagt tevens bij aan Transfer en fungeert als liaison richting bestuur. Met enige regelmaat vindt op de eerste dinsdag-ochtend van de maand het MIX-inlooproeien (husselroeien) plaats. De coördinator Lief en Leed is aanspreekpunt voor informele zaken.

Commissie Marathonroeien
Verzorgt de deelname van Hertog ploegen aan officiële marathonwedstrijden.

Coördinator Zaaltraining
Verzorgt de wekelijkse indoor-circuittraining in de periode oktober - maart.

Coördinatoren / aanspreekpunten
Voor elke commissie of werkgroep zijn er coordinatoren.
Een overzicht staat op de pagina met contactgegevens